loader

Metodický den č.1


Jak zvládnout uveřejňování smluv a předcházet tak nejčastějšímu porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 od 9:30 proběhne první metodický den ÚOHS na téma "Jak zvládnout uveřejňování smluv a předcházet tak nejčastějšímu porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv“.

 

Nesplnění uveřejňovacích povinností představuje nejčastější porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, kterého se zadavatelé z řad měst a obcí v současné době dopouští. Uveřejňovací povinnosti nejsou spjaty pouze s velkými veřejnými zakázkami, ale naopak je nutné je splnit i u zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH. Nesplnění uveřejňovacích povinností nepředstavuje pouhou administrativní formalitu, ale je možné za něj uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, přičemž ke kontrole řádného plnění uveřejňovacích povinností ze strany měst a obcí dochází pravidelně v rámci přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

V návaznosti na dlouhodobě se opakující pochybení zadavatelů zejména z řad měst a obcí při plnění uveřejňovacích povinností připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s odborníky z Digitální agentury metodický den, v rámci kterého budou detailně rozebrány jednotlivé typové situace, kdy má subjekt povinnost uveřejnit smlouvu (objednávku), dodatky ke smlouvám, případně přílohy k uvedeným dokumentům, a to podle zákona o zadávaní veřejných zakázek, případně podle zákona o registru smluv.

Co můžete očekávat?

 • Přehled a výklad právních předpisů upravujících uveřejňování smluv
 • Jak na zveřejňování v registru smluv - praktické aspekty
 • Přehled rozhodovací praxe Úřadu v oblasti uveřejňování smluv
 • Podrobný návod na splnění všech uveřejňovacích povinností
 • Vysvětlení a doporučení, která v textu zákona nenaleznete
 • Příklady porušení uveřejňovacích povinností s vysvětlením nuancí jednotlivých případů
 • Příklady, kdy není nutné smlouvy uveřejňovat
 • Popis možností, výhod a možných úskalí při uveřejňování v registru smluv a na profilu zadavatele
 • Vysvětlení, jak funguje provazba mezi registrem smluv a profilem zadavatele z hlediska splnění uveřejňovacích povinností
 • Praktické informace, které směřují k řešení konkrétních situací při plnění uveřejňovacích povinností

Co získáte?

 • Možnost položit dotaz přednášejícím
 • Možnost přehrání záznamu z metodického dne
 • Prezentaci se shrnutím nejdůležitějších informací

Rozmýšlíte se? Položte si otázky:

 • Zadáváte nebo plánujete zadat veřejné zakázky s cenou blízkou 500 000 Kč?
 • Chcete získat ucelený přehled a komplexní informace o uveřejňovacích povinnostech od předních odborníků?
 • Chcete se vyhnout možnému porušení zákona v souvislosti s uveřejňovacími povinnostmi?
 • Chcete, aby vaše veřejné zakázky byly vnímány jako transparentní?
 • Chcete znát rozsah dokumentů a jednotlivé typové situace, za kterých je nutné uveřejňovat?
 • Chcete sobě nebo vašim zaměstnancům zvýšit odbornost v oblasti veřejných zakázek?

Pokud byla alespoň jedna vaše odpověď na uvedenou otázku ANO, je uvedený metodický den určený právě vám.

 


IMG_0163.JPG


Přednášející:

 

markéta dlouhá.jpeg

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Sedm let působila ve funkci ředitelky Odboru veřejných zakázek III. Od roku 2021 zastává funkci místopředsedkyně Úřadu pověřené vedením Sekce veřejných zakázek. V souvislosti s pracovním zařazením na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozvíjela i svou přednáškovou a publikační činnost týkající veřejného zadávání.

 

Kraus.jpg

Mgr. Mojmír Florian

ředitel Odboru veřejných zakázek II Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Od roku 2014 je ředitelem Odboru veřejných zakázek II, jehož hlavní agendou je vedení správních řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Je mimo jiné členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek a pracovní skupiny pro odpovědné veřejné zadávání při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

markéta dlouhá.jpeg

Mgr. Martin Kraus

vrchní rada, právník, odborník na právní aspekty eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti.

 

Michal kobza.jpeg

Mgr. Michal Kobza

ředitel Odboru veřejných zakázek I Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Od roku 2011 nepřetržitě působí  v různých vedoucích funkcích organizačních útvarů zabývajících se dozorem nad zadáváním veřejných zakázek a uzavíráním smluv ve veřejných službách v přepravě cestujících.  V současnosti zastává funkci ředitele Odboru veřejných zakázek I. Kromě agendy výkonu dozoru se Michal Kobza dlouhodobě podílí na legislativních pracích souvisejících s problematikou veřejného zadávání a metodické činnosti Úřadu.

 

Petr Vévoda.jpeg

Ing. Petr Vévoda

ředitel Odboru veřejných zakázek III Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

V roce 2014 byl jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek a tuto pozici zastává doposud. V rámci výkonu dozorové činnosti Úřadu se podílel na řadě z hlediska aplikační praxe významných rozhodnutí vydaných v oblasti veřejných zakázek, byl členem několika pracovních skupin a mimo jiné taktéž dohlížel na zajištění agendy související s výkonem kontrolní činnosti Sekce veřejných zakázek.

 

 

 

Datum konání: 18. 1. 2024

Online forma (s možností přehrání záznamu)

Začátek streamu: 9:30 (od 9:00 bude možné se připojit)

Délka trvání cca 180 minut

Cena za metodický den: 1150 Kč s DPH

 

PŘIHLÁSIT SE